Aanmelding en toelating

Bij ons op school is het de gewoonte dat kinderen van 3 jaar en 10 maanden kunnen komen kennismaken. Ze komen dan, in overleg met de groepsleerkracht, 5 dagen (10 dagdelen) mee draaien in de groep. Ze kunnen dan alvast wennen aan de nieuwe omgeving, de andere kinderen en de leerkrachten.

Vanaf de dag dat ze vier jaar worden, mogen ze volledig meedraaien met de groep en komen ze dus de hele week.
Bij de desbetreffende leerkracht is dan een (wettelijk verplicht) inschrijfformulier te verkrijgen, die door een van de ouders ingevuld en ondertekend moet worden. Vanaf dat moment is uw kind een leerling(e) van de Sint Josephschool.

Indien U belangstelling heeft voor onze school kunt U zo even binnenlopen of telefonisch contact met de school opnemen. Dan wordt er voor U een afspraak gemaakt, waarbij U uitleg krijgt over het reilen en zeilen bij ons op school, kennis kunt maken met de leerkrachten en U onze school kunt bekijken.

Indien uw kind(eren) later b.v. door verhuizing naar een andere school gaat(n), wordt er door ons een (wettelijk verplicht) onderwijskundig rapport gemaakt, dat aan de nieuwe school toegezonden wordt. u kunt uw zoon of dochter aanmelden via de contact-pagina van onze website, vul het formulier in en vermeld daarbij dat het om een aanmelding gaat en vergeet uw naam en adres gegevens niet, na ontvangst van uw bericht nemen wij contact met u op.