Ouderportaal Parnassys

Rapporten, toetsresultaten, verslagen van oudergesprekken en medische gegevens worden op school opgeslagen in ons administratie- en leerlingvolgsysteem ParnasSys. Deze gegevens zijn persoonlijk en vertrouwelijk en worden niet zonder toestemming van de ouders aan anderen verstrekt. Omdat stichting Fidarda openheid naar ouders erg belangrijk vinden starten we dit schooljaar met het Ouderportaal van ParnasSys: als ouder kunt u met uw persoonlijke inloggegevens inloggen in het systeem, om zo de gegevens van uw kind te bekijken.

Wij hopen dat dit ouderportaal een bijdrage zal leveren aan een nog betere communicatie tussen ouders en school. 

Deze gegevens zijn persoonlijk en vertrouwelijk en worden niet zonder toestemming van de ouders aan anderen verstrekt. Omdat stichting Fidarda openheid naar ouders erg belangrijk vinden starten we dit schooljaar met het Ouderportaal van ParnasSys: als ouder kunt u met uw persoonlijke inloggegevens inloggen in het systeem, om zo de gegevens van uw kind te bekijken. Wij hopen dat dit ouderportaal een bijdrage zal leveren aan een nog betere communicatie tussen ouders en school.