Hoofdluis

Een team van ouders vormt samen het Luizen Opsporings Team, het LOT-team. Na een vakantie voert het team een controle op hoofdluis uit. Iedere controle wordt aangekondigd op de Nieuwsbrief.