BSO

De BSO van de St. Josephschool vangt kinderen op in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Wij zijn een pedagogisch verantwoorde opvang die een veilige, vertrouwde speel- en leeromgeving voor uw kind(eren) creëert. Ons doel is de kinderen op een prettige manier hun vrije tijd bij ons te laten beleven.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag  07.00 uur – 08.30 uur
Maandagmiddag  14:00 uur – 18.00 uur
Dinsdagmiddag  14:00 uur – 18.00 uur
Donderdagmiddag 14:00 uur – 18.00 uur
Vrijdagmiddag   14:00 uur – 18.00 uur

De BSO-uren die wij nu aanbieden kunnen wijzigen in de toekomst. Hiervan zullen wij u in een vroegtijdig stadium op de hoogte houden.

Onze BSO valt onder Tamariki.

Wat betekent Tamariki?
Tamariki betekent kind in het Maori’s. We hebben voor deze naam gekozen omdat het vrolijkheid en vriendelijkheid uitstraalt.

Wat doet Tamariki?
Tamariki brengt school en kinderopvang in de wijk samen en gaat kinderopvang in de breedste zin van het woord aanbieden op de scholen van Primenius. Met deze combinatie wil Tamariki de optimale omstandigheden voor een goede ontwikkeling van kinderen creëren. De cultuur van de scholen en van de opvang is gelijk. Dat biedt structuur, veiligheid en rust. Tamariki is nauw verbonden aan de primair onderwijsstichting Primenius.

Vakantie BSO
Bij voldoende aanmeldingen kunt u ook gebruik maken van opvang tijdens de schoolvakanties.

Kinderopvangtoeslag
U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst. Dit kan telefonisch: 0800-0543 of via internet: www.toeslagen.nl
De kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk en hoger vanaf uw 2e kind. Ook als zelfstandig ondernemer heeft u recht op de kinderopvangtoeslag. Zie voor meer informatie over toeslagen en relevante kortingen: www.belastingdienst.nl.

Aanmelden
Voor het aanmelden van uw kind(eren) kunt u een afspraak maken met Trudy Bults.

Informatie
Voor meer informatie m.b.t. BSO Tamariki, kunt u terecht op www.tamariki.nl