BSO

De BSO van de St. Josephschool vangt kinderen op in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Wij zijn een pedagogisch verantwoorde opvang die een veilige, vertrouwde speel- en leeromgeving voor uw kind(eren) creëert. Ons doel is de kinderen op een prettige manier hun vrije tijd bij ons te laten beleven.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag  07.00 uur – 08.30 uur
Maandagmiddag  14:00 uur – 18.00 uur
Dinsdagmiddag  14:00 uur – 18.00 uur
Donderdagmiddag 14:00 uur – 18.00 uur
Vrijdagmiddag   14:00 uur – 18.00 uur

De BSO-uren die wij nu aanbieden kunnen wijzigen in de toekomst. Hiervan zullen wij u in een vroegtijdig stadium op de hoogte houden.

Vanaf januari 2015 valt onze BSO onder Tamariki.

Wat betekent Tamariki?
Tamariki betekent kind in het Maori’s. We hebben voor deze naam gekozen omdat het vrolijkheid en vriendelijkheid uitstraalt.

Wat doet Tamariki?
Tamariki brengt school en kinderopvang in de wijk samen en gaat kinderopvang in de breedste zin van het woord aanbieden op de scholen van Primenius. Met deze combinatie wil Tamariki de optimale omstandigheden voor een goede ontwikkeling van kinderen creëren. De cultuur van de scholen en van de opvang is gelijk. Dat biedt structuur, veiligheid en rust. Tamariki is nauw verbonden aan de primair onderwijsstichting Primenius (33 scholen in de provincies Groningen en Drenthe [zie www.primenius.nl].  Deze stichting heeft in gezamenlijkheid Tamariki opgericht.

Uurtarief
Het uurtarief is:  6,70 (regulier),  6,90 (flexibel)
De minimale afname van NSO is 1 ½ uur, daarna kan per ½ uur afgenomen worden. 

Facturatie gaat via het systeem Niokids
Er wordt het liefst gewerkt met incasso, maar wilt u liever een factuur ontvangen, dan is dat mogelijk. Graag aan Trudy minimaal 1 week van te voren doorgeven welke uren/dagen er BSO afgenomen gaat worden.De aangegeven uren worden gefactureerd, ook als ze niet afgenomen worden. De niet afgenomen uren kunnen, in overleg met Trudy, op een ander moment afgenomen worden. U heeft de mogelijkheid van een maand opzegtermijn en dat kan op elke dag van de maand.

Vakantie BSO
Bij voldoende aanmeldingen kunt u ook gebruik maken van opvang tijdens de schoolvakanties.

Graag hoor ik van tevoren wanneer u gebruik wilt maken van opvang in de schoolvakanties, zodat ik een planning kan maken. 

Kinderopvangtoeslag
U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst. Dit kan telefonisch: 0800-0543 of via internet: www.toeslagen.nl
De kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk en hoger vanaf uw 2e kind. Ook als zelfstandig ondernemer heeft u recht op de kinderopvangtoeslag. Zie voor meer informatie over toeslagen en relevante kortingen: www.belastingdienst.nl.

Aanmelden
Voor het aanmelden van uw kind(eren) kunt u een afspraak maken met Trudy Bults.

Informatie
Voor meer informatie m.b.t. BSO Tamariki, kunt u terecht op www.tamariki.nl of kijk bij het document: Producten, tarieven en spelregels BSO en KDV.