Kennismakingsgesprek en inschrijving

Nieuwe leerlingen (4 jarigen of verhuisde kinderen):
 
Als ouders besloten hebben dat hun kind naar de St. Josephschool gaat, dan wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek met de directeur en/of teamleider.
 
Tijdens het kennismakingsgesprek wordt met de ouders een afspraak gemaakt voor een intake gesprek met de directeur en/of teamleider. Dit intakegesprek vindt in de regel zes weken voordat het kind 4 jaar wordt plaats.
 
Van te voren ontvangen de ouders een aanmeldingsformulier (verplicht) met toelichting
 
Daarnaast moet de school beschikken over: 

  • Informatieoverdracht van de voorschoolse voorziening (peuterspeelzaal en/of kinderopvang);
  • Aanvullende gegevens van de GGD of onderzoeksgegevens van een externe instantie (indien het zich laat aanzien dat het kind extra ondersteuningsbehoefte heeft, zie onder)

De school heeft, zoals in de wet Passend Onderwijs bepaald, 6 weken de tijd, gerekend vanaf de dag van ontvangst van het aanmeldingsformulier, om te bepalen of het kind toegelaten kan worden. Indien meer onderzoek nodig is, kan de school deze procedure nog met 4 weken verlengen. Dan ontvangen de ouders een bevestiging van de toelatingsbeslissing.