Identiteit

De St. Josephschool is een katholieke basisschool. Zij vindt haar grondslag in de katholieke beginselen zoals die zijn vastgelegd in de statuten van de katholieke schoolraad. Dat betekent in de praktijk dat we op school handelen vanuit een bepaald perspectief, een bepaalde kijk op het leven.Wij hebben normen en waarden vanuit de katholieke traditie meegekregen, de levensverhalen en het evangelie. Dit willen we dan ook doorgeven aan de kinderen op onze school. De sfeer op school moet prettig zijn.

Het werken in de St. Josephschool staat in het teken van respect hebben voor elkaar, rekening houden met iedereen. Er moet ruimte zijn om jezelf te zijn en we vinden het belangrijk dat alle betrokkenen het gevoel hebben optimaal te kunnen functioneren.

Een goede samenwerking tussen de geledingen (OAC – MR – OV), schoolleiding, leerkrachten, ouders en kinderen vormt de basis voor een goed schoolklimaat:een goede school maken we met zijn allen. Het samen leren, samenwerken en zorg dragen voor elkaar staat bij ons hoog in het vaandel. Vanuit geborgenheid en vertrouwen worden vaardigheden aangeleerd. Zo kunnen kinderen zich optimaal in een goed leefklimaat ontwikkelen. Daarom wordt bij ons gewerkt met leermiddelen die rekening houden met verschillen tussen kinderen. De lessen godsdienst/ levenbeschouwing moeten de fundering zijn van ons ”samen school zijn”. Samen willen we proberen niet alleen een leerinstituut te zijn, maar ook een leefgemeenschap, waarin ieder zich thuis voelt.