Over ons

De St. Josephschool is gevestigd in de plaats Zandberg.

Zandberg was veel eerder bewoond dan de overige dorpen in de omgeving. Het dorp ontstond op een boven het veengebied uitstekend zandhoogte, die aanvankelijk de Schaapsberg werd genoemd. Deze naam ontstond omdat de boeren uit Valthe er ’s zomers hun schapen weidden.

De verbinding tussen Valthe en Zandberg liep over een veendijk, de zogenaamde Valtherdijk. De eerste kolonisten afkomstig uit het Duitse Rütenbrock vestigden zich er vanaf 1815. De Duitse kolonisten kwamen naar Zandberg om op de veengronden in de omgeving veenboekweit te verbouwen. Zandberg is een rooms-katholieke enclave in het gebied. In 1843 werd het eerste kerkgebouw van de Sint Josephparochie gesticht. Het dorp had toen al een bijschool. In 1905 werd de kerk vervangen door een nieuwe.