Scholen op de kaart

Scholen op de kaart is een project waarbij cijfermatige informatie over alle scholen voor primair onderwijs verzameld wordt in één systeem en vervolgens op een éénduidige en toegankelijke manier gepresenteerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens op het gebied van onderwijsopbrengsten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel. U kunt hier onze gegevens vinden bij Scholen op de kaart.