Vacature

Op onze school zijn met ingang van het komend schooljaaar 2 vacatures ontstaan die ook als een vacature vervuld mag worden.

- Leerkracht groep 3/4 voor donderdag en vrijdag 0,4 fte

- Leerkracht flexibel inzetbaar in groep 3 t/m 8 voor 0,6 fte

Zie voor de volledige beschrijving van deze vacature de bijlage 'Vacature St.Josephschool 2021-2022'.